Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

38%

-

11

Februari

44%

-

9

Mars

45%

11°

-

9

April

52%

17°

-

10

Maj

58%

22°

-

10

Juni

62%

26°

-

9

Juli

72%

29°

-

6

Augusti

72%

29°

-

5

September

68%

25°

-

4

Oktober

56%

18°

-

6

November

41%

13°

-

9

December

35%

-

11