Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

32%

-

9

Februari

37%

-

8

Mars

41%

-

8

April

48%

15°

-

9

Maj

53%

21°

-

11

Juni

58%

24°

-

9

Juli

66%

27°

-

7

Augusti

68%

27°

-

6

September

63%

23°

-

5

Oktober

53%

17°

-

6

November

38%

10°

-

8

December

30%

-

10