Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

31%

-

7

Februari

36%

-

7

Mars

40%

11°

-

7

April

49%

16°

-

7

Maj

54%

22°

-

9

Juni

60%

26°

-

8

Juli

67%

29°

-

6

Augusti

68%

28°

-

5

September

64%

25°

-

4

Oktober

51%

18°

-

5

November

38%

12°

-

6

December

30%

-

8