Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

27%

-

8

Februari

33%

-

8

Mars

37%

-

9

April

42%

14°

-

10

Maj

47%

19°

-

12

Juni

53%

22°

-

11

Juli

62%

25°

-

8

Augusti

63%

24°

-

7

September

58%

21°

-

6

Oktober

50%

15°

-

6

November

34%

-

8

December

25%

-

9