Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

28%

-

8

Februari

34%

-

8

Mars

38%

-

9

April

44%

13°

-

10

Maj

48%

18°

-

12

Juni

54%

22°

-

11

Juli

62%

24°

-

8

Augusti

64%

24°

-

7

September

59%

21°

-

5

Oktober

50%

15°

-

6

November

35%

-

8

December

27%

-

9