Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

29%

-

8

Februari

35%

-

8

Mars

38%

-

9

April

44%

14°

-

11

Maj

49%

19°

-

13

Juni

54%

22°

-

11

Juli

63%

25°

-

9

Augusti

65%

24°

-

7

September

60%

21°

-

6

Oktober

52%

16°

-

6

November

36%

-

8

December

27%

-

9