Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

30%

-

8

Februari

35%

-

7

Mars

40%

-

8

April

46%

15°

-

10

Maj

52%

20°

-

11

Juni

57%

24°

-

10

Juli

65%

26°

-

8

Augusti

67%

26°

-

7

September

62%

23°

-

6

Oktober

54%

16°

-

6

November

36%

-

8

December

28%

-

9