Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

31%

-

9

Februari

36%

-

9

Mars

40%

-

9

April

47%

15°

-

10

Maj

52%

21°

-

11

Juni

57%

24°

-

10

Juli

65%

27°

-

7

Augusti

67%

27°

-

6

September

63%

23°

-

5

Oktober

53%

17°

-

6

November

37%

11°

-

8

December

29%

-

10