Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

29%

7

Februari

32%

7

Mars

35%

10°

6

April

43%

15°

10°

8

Maj

52%

20°

15°

7

Juni

56%

25°

21°

7

Juli

65%

27°

24°

5

Augusti

67%

27°

24°

4

September

61%

24°

22°

4

Oktober

48%

18°

18°

5

November

36%

13°

14°

7

December

26%

10°

8