Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

18%

-

17

Februari

30%

-

15

Mars

34%

10°

-

16

April

40%

14°

-

14

Maj

43%

18°

-

15

Juni

42%

21°

-

13

Juli

42%

23°

-

16

Augusti

49%

22°

-

16

September

46%

20°

-

15

Oktober

35%

14°

-

18

November

28%

-

18

December

18%

-

18