Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

31%

-

14

Februari

34%

-

13

Mars

37%

-

14

April

39%

11°

-

15

Maj

43%

16°

-

14

Juni

47%

20°

-

13

Juli

59%

22°

-

10

Augusti

59%

22°

-

10

September

54%

19°

-

10

Oktober

48%

13°

-

11

November

35%

-

14

December

26%

-

14