Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

27%

-

14

Februari

33%

-

14

Mars

38%

-

14

April

42%

13°

-

15

Maj

48%

18°

-

15

Juni

51%

22°

-

15

Juli

63%

24°

-

12

Augusti

62%

24°

-

12

September

54%

21°

-

12

Oktober

44%

15°

-

13

November

29%

-

15

December

24%

-

15