Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

33%

-

14

Februari

38%

-

13

Mars

40%

-

14

April

43%

12°

-

15

Maj

48%

17°

-

14

Juni

52%

21°

-

14

Juli

63%

24°

-

11

Augusti

63%

23°

-

11

September

56%

20°

-

11

Oktober

49%

14°

-

12

November

36%

-

14

December

30%

-

15