Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

35%

-

6

Februari

35%

-

7

Mars

37%

12°

-

8

April

46%

20°

-

7

Maj

52%

24°

-

9

Juni

64%

30°

-

5

Juli

67%

33°

-

3

Augusti

65%

31°

-

3

September

61%

27°

-

5

Oktober

48%

21°

-

7

November

41%

14°

-

6

December

38%

-

5