Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

34%

-

6

Februari

33%

-

7

Mars

35%

12°

-

8

April

46%

20°

-

7

Maj

51%

25°

-

8

Juni

62%

30°

-

5

Juli

65%

33°

-

2

Augusti

63%

32°

-

3

September

58%

28°

-

5

Oktober

45%

21°

-

7

November

38%

14°

-

6

December

37%

-

5