Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

60%

31°

27°

11

Februari

58%

31°

27°

13

Mars

62%

30°

26°

12

April

66%

29°

25°

9

Maj

64%

26°

23°

9

Juni

70%

24°

21°

6

Juli

73%

24°

20°

6

Augusti

77%

25°

20°

6

September

76%

27°

21°

4

Oktober

72%

29°

23°

7

November

66%

30°

25°

8

December

64%

31°

26°

10