Pollenmätningarna i norr upphör

HÄLSA

Pollenmätningarna vid de nordligaste mätstationerna i Sundsvall, Umeå samt den som alternerat mellan fyrkantskommunerna Luleå, Piteå, Älvsbyn och Boden, upphör inför årets pollensäsong.

Anledningen till detta är att det tyvärr saknas en samordnad organisation och finansiering kring pollenverksamheten i Sverige. Det är därför inte möjligt att utföra pollenmätningar i norra Sverige i år.

"Man arbetar med att hitta en lösning för mätningarna längre fram"

- Den tidigare lösningen i Norrland, liksom i resten av Sverige, har byggt på frivilligt samarbete mellan statliga, kommunala och privata aktörer. Man arbetar med att hitta en lösning för mätningarna längre fram, meddelar Agneta Ekebom på Naturhistoriska riksmuseet, Palynologiska laboratoriet.

Publicerad 26 feb 2021