Majprognos – då kan det bli högsommarvärme

Maj brukar kunna bjuda på allt från högsommarvärme till sena bakslag med snöfall.  Efter den kyliga inledningen på maj i år börjar det nu bli varmare och eventuellt kan det bli en riktigt varm avslutning.

Temperaturrekord för maj ligger på omkring 25-30 grader och de flesta rekorden är ifrån slutet av månaden, samma vecka som i år ser ut att bjuda på det varmaste vädret. Efter en kall inledning på maj väntas andra halvan av maj bli varmare och inte lika blöt, men hur varmt och torrt beror på högtryckens placering.

17-23 maj: Få dagar med regn i norr

Tidigare såg denna vecka ut att kunna bli riktigt varm men som så många gånger förr har prognosen ändrats. Det ser nu inte längre ut att bli någon ordentlig sommarvärme, men det kan fortfarande bli en hel del sol. Troligen blir det fler soltimmar i Norrland samt i Dalarna, Värmland, Bohuslän och Dalsland än i övriga delar av landet, vilket beror på att högtrycket etablerar sig över norra Skandinavien. Däremot i Östersjölandskapen blir det flera dagar med regn i takt med att lågtryck når upp söderifrån via Östersjön. Temperaturen kommer troligen ligga på 10-15 grader i norr och omkring 15 grader i söder, men enstaka dagar närmare 20 grader.

24-30 maj: Kommer den första högsommarvärmen?

Sista veckan av maj ser ut att bli varm och torr på många håll, eventuellt kan det bli högsommarvärme, det vill säga omkring 25 grader. Ett högtryck ser ut att placera sig över södra Sverige eller öster om Sverige, vilket ger förutsättningar för att det skulle kunna bli mycket varmt. En västlig luftströmmar tyder samtidigt på att det skulle kunna nå in en del regn över de sydvästra delarna av Sverige och även allra längst i norr.

Stora osäkerheter för prognosen för andra halvan av maj!

Långtidsprognosen för andra halvan av maj är svårbedömd och förutsättningarna kan förändras. Vi på Klart kommer därför uppdatera väderprognosen allt eftersom under månadens gång.


Därför blir det soligt och varmt vid högtryck

Publicerad 28 apr 2021