Annons

Annons - Tibber

Experten: Många blandar ihop rörligt med timpris

Aldrig någonsin har väl el lockat till så mycket helgläsning, middagsdiskussioner och prisjämförelser som nu. Men många känner sig begreppsförvirrade – framför allt när det pratas om rörligt elpris och timpris. Här reder elbolaget Tibber ut vad som är vad – egentligen.

De flesta tänker att det i dag vanligaste rörliga elpriset, det månadsbaserade, är det enda rörliga elpriset. Så är det inte. Rörligt elpris kan nämligen delas in i två olika typer av mätningar – rörligt pris med månadsmätning och rörligt pris med timmätning (det senare ett så kallat timprisavtal).

– Timprisavtal är en typ av rörligt elavtal. Till skillnad från ett rörligt elavtal med månadsmätning mäts och sätts istället ditt elpris per timme. Detta möjliggör att du som konsument kan utnyttja elprisets svängningar och påverka dina kostnader genom att konsumera el när priset är som lägst, säger Filip Bertland, Sverigechef på Tibber.

Månadsmätning – rörligt pris

Om du har rörligt elpris med månadsmätning mäts du en gång per månad. Ett vanligt missförstånd är att du som kund med månadsmätning betalar ett rakt snitt av priset på elbörsen Nord Pool multiplicerat med din förbrukning för den månaden – det stämmer inte.

– Då elbolag behöver köpa in el varje timme till olika priser kommer inte din kostnad baseras på det raka snittet på elbörsen, utan i stället på ditt områdes ”profil”. Med ett områdes ”profil” menas att elbolaget tittar på när du tillsammans med andra i ditt område som inte har timmätning, som dina grannar, kvarterets pizzerior, frisörer och butikslokaler förbrukar el, säger Filip Bertland.

Ditt pris blir sedan ett viktat värde baserat på när på dygnet elen konsumerats av området multiplicerat med din förbrukade mängd. Kostnadsmässigt spelar det alltså inte någon roll när du förbrukar el, då ditt pris på el till största del påverkas av andras förbrukningsmönster.

Allt eftersom fler kunder nu skaffar timavtal så minskar mängden kunder som profilmäts, vilket kan innebära att ”profilen” på vilket ditt pris baseras över tid blir ännu sämre för dig som kund. Detta på grund av att endast de kunder som inte tjänar på timpriser stannar på månadsmätning, vilket gör att ännu mer fördelning hamnar på dagen då elpriserna vanligtvis är som högst.

Tibber får dig att glömma alla andra elbolag!

Timmätning – rörligt pris

Om du har ett timprisavtal så mäts din förbrukning varje timme och ditt elpris baseras enbart på din egen förbrukning och det elpris som är då du förbrukar elen, timme för timme.

Det här ger dig med ett timprisavtal möjligheten att dra nytta av elprisets svängningar och sänka dina kostnader genom att styra din förbrukning till billigare timmar och förbruka el på smartare sätt.

– Redan från start kan det innebära en besparing att gå från månadsmätning till timmätning. Detta då ditt pris inte påverkas av andra (som butiker och restauranger) som förbrukar mycket el på dagtid och höjer priserna för de med månadsmätning i samma område, säger Filip Bertland.

Förutom att spara pengar avlastar du som anpassar din förbrukning efter spotpriset med timprisavtal också det nationella elsystemet. Detta kallas att du är med och bidrar med flexibilitet – något som är bra både för samhället, klimatet och ekonomin.

– I Sverige är det lagstadgat att du som vill ska kunna mäta din elanvändning varje timme. Har du inte en elmätare som i dagsläget kan läsa av förbrukningen per timme, ska en ny elmätare installeras kostnadsfritt av ditt elnätsbolag inom tre månader efter att du tecknar ett timprisavtal med ett elbolag.

Fyra fördelar med ett timprisavtal hos Tibber!

Detta är en annons från vår partner och är inte skriven av redaktionen på Klart. Innehållet behöver inte nödvändigtvis reflektera Klart-redaktionens åsikter.

Publicerad 9 dec 2022