Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

38%

-2°

-

8

Februari

42%

-

8

Mars

49%

-

9

April

49%

15°

-

11

Maj

55%

20°

-

14

Juni

69%

25°

-

9

Juli

76%

30°

-

5

Augusti

77%

29°

-

4

September

77%

25°

-

4

Oktober

61%

17°

-

7

November

50%

-

6

December

42%

-

7