Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

36%

-2°

-

9

Februari

38%

-

10

Mars

44%

-

11

April

45%

14°

-

13

Maj

51%

18°

-

17

Juni

63%

23°

-

13

Juli

71%

27°

-

8

Augusti

72%

27°

-

7

September

70%

23°

-

7

Oktober

58%

15°

-

9

November

45%

-

8

December

37%

-

9