Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

35%

-2°

-

10

Februari

37%

-1°

-

11

Mars

43%

-

11

April

44%

13°

-

14

Maj

51%

18°

-

18

Juni

62%

22°

-

14

Juli

70%

27°

-

9

Augusti

73%

26°

-

8

September

70%

22°

-

8

Oktober

58%

15°

-

10

November

44%

-

9

December

35%

-

10