Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

39%

-3°

-

9

Februari

42%

-1°

-

9

Mars

48%

-

10

April

48%

13°

-

13

Maj

55%

18°

-

16

Juni

67%

23°

-

11

Juli

76%

28°

-

6

Augusti

77%

28°

-

5

September

76%

23°

-

6

Oktober

61%

15°

-

8

November

49%

-

7

December

40%

-

8