Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

38%

-3°

-

9

Februari

40%

-2°

-

10

Mars

45%

-

11

April

46%

12°

-

14

Maj

52%

17°

-

17

Juni

64%

22°

-

13

Juli

72%

26°

-

8

Augusti

74%

26°

-

7

September

72%

22°

-

6

Oktober

59%

14°

-

9

November

47%

-

8

December

38%

-

9