Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

38%

-

9

Februari

42%

-

9

Mars

49%

10°

-

9

April

50%

18°

-

13

Maj

56%

23°

-

15

Juni

67%

27°

-

12

Juli

75%

31°

-

7

Augusti

78%

31°

-

5

September

74%

27°

-

5

Oktober

61%

19°

-

9

November

48%

12°

-

8

December

37%

-

8