Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

35%

-

9

Februari

39%

-

9

Mars

47%

11°

-

9

April

47%

19°

-

12

Maj

55%

24°

-

14

Juni

67%

28°

-

10

Juli

75%

33°

-

5

Augusti

78%

32°

-

4

September

74%

28°

-

5

Oktober

61%

20°

-

8

November

47%

12°

-

7

December

35%

-

8