Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

38%

-

9

Februari

41%

-

9

Mars

48%

-

10

April

49%

17°

-

13

Maj

56%

22°

-

16

Juni

67%

26°

-

12

Juli

75%

31°

-

7

Augusti

78%

30°

-

6

September

74%

27°

-

6

Oktober

61%

19°

-

9

November

48%

11°

-

8

December

37%

-

8