Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

35%

-

8

Februari

40%

-

8

Mars

48%

12°

-

9

April

48%

19°

-

12

Maj

55%

24°

-

13

Juni

68%

29°

-

9

Juli

76%

34°

-

5

Augusti

78%

33°

-

4

September

75%

29°

-

5

Oktober

61%

20°

-

8

November

48%

12°

-

7

December

36%

-

7