Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

39%

-3°

-

10

Februari

41%

-1°

-

10

Mars

48%

-

11

April

48%

13°

-

14

Maj

54%

18°

-

17

Juni

66%

23°

-

13

Juli

75%

28°

-

7

Augusti

77%

28°

-

6

September

75%

24°

-

6

Oktober

61%

16°

-

9

November

48%

-

8

December

38%

-

9