Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

40%

-5°

-

10

Februari

42%

-3°

-

11

Mars

48%

-

12

April

47%

11°

-

14

Maj

54%

16°

-

18

Juni

66%

20°

-

14

Juli

75%

25°

-

8

Augusti

77%

25°

-

7

September

75%

21°

-

7

Oktober

61%

13°

-

9

November

48%

-

9

December

39%

-2°

-

10