Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

35%

-

13

Februari

36%

-

13

Mars

40%

11°

-

13

April

44%

15°

-

14

Maj

51%

20°

-

12

Juni

58%

24°

-

10

Juli

70%

27°

-

7

Augusti

67%

27°

-

7

September

61%

23°

-

8

Oktober

52%

18°

-

10

November

39%

12°

-

13

December

32%

-

14