Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

33%

-

13

Februari

35%

-

13

Mars

37%

-

14

April

39%

-

15

Maj

42%

14°

-

15

Juni

48%

18°

-

13

Juli

61%

21°

-

9

Augusti

62%

21°

-

9

September

57%

17°

-

9

Oktober

49%

12°

-

10

November

38%

-

13

December

30%

-

14