Satellit över Spanien

  • lightning.intensity
   10.79
   lightning.count
   1
   lightning.cloud_to_cloud
  • lightning.intensity
   -76.59
   lightning.count
   1
   lightning.cloud_to_cloud
  • lightning.intensity
   10.79
   lightning.count
   1
   lightning.cloud_to_cloud
  • lightning.intensity
   -76.59
   lightning.count
   1
   lightning.cloud_to_cloud
  • lightning.intensity
   -22.06
   lightning.count
   1
   lightning.cloud_to_cloud
  • lightning.intensity
   -22.06
   lightning.count
   1
   lightning.cloud_to_cloud
  • lightning.intensity
   -61.78
   lightning.count
   1
   lightning.cloud_to_cloud
  • lightning.intensity
   -61.78
   lightning.count
   1
   lightning.cloud_to_cloud
  • lightning.intensity
   -37.38
   lightning.count
   1
   lightning.cloud_to_cloud
  • lightning.intensity
   -78.5
   lightning.count
   1
   lightning.cloud_to_cloud
  • lightning.intensity
   -37.38
   lightning.count
   1
   lightning.cloud_to_cloud
  • lightning.intensity
   -78.5
   lightning.count
   1
   lightning.cloud_to_cloud
  • lightning.intensity
   -68.77
   lightning.count
   1
   lightning.cloud_to_cloud
  • lightning.intensity
   -68.77
   lightning.count
   1
   lightning.cloud_to_cloud
  • lightning.intensity
   -16.79
   lightning.count
   1
   lightning.cloud_to_cloud
  • lightning.intensity
   -16.79
   lightning.count
   1
   lightning.cloud_to_cloud
  • lightning.intensity
   -43.77
   lightning.count
   1
   lightning.cloud_to_cloud
  • lightning.intensity
   -43.77
   lightning.count
   1
   lightning.cloud_to_cloud
  • lightning.intensity
   -135.88
   lightning.count
   1
   lightning.cloud_to_cloud
  • lightning.intensity
   -135.88
   lightning.count
   1
   lightning.cloud_to_cloud
  • lightning.intensity
   -26.13
   lightning.count
   1
   lightning.cloud_to_cloud
  • lightning.intensity
   -26.13
   lightning.count
   1
   lightning.cloud_to_cloud
  • lightning.intensity
   -16.33
   lightning.count
   1
   lightning.cloud_to_cloud
  • lightning.intensity
   -16.33
   lightning.count
   1
   lightning.cloud_to_cloud
  • lightning.intensity
   -12.05
   lightning.count
   1
   lightning.cloud_to_cloud
  • lightning.intensity
   -30.43
   lightning.count
   1
   lightning.cloud_to_cloud
  • lightning.intensity
   -12.05
   lightning.count
   1
   lightning.cloud_to_cloud
  • lightning.intensity
   -30.43
   lightning.count
   1
   lightning.cloud_to_cloud
  • lightning.intensity
   -38.55
   lightning.count
   1
   lightning.cloud_to_cloud
  • lightning.intensity
   -38.55
   lightning.count
   1
   lightning.cloud_to_cloud
  • lightning.intensity
   -22.75
   lightning.count
   1
   lightning.cloud_to_cloud
  • lightning.intensity
   -22.75
   lightning.count
   1
   lightning.cloud_to_cloud
  • lightning.intensity
   246.88
   lightning.count
   1
   lightning.cloud_to_cloud
  • lightning.intensity
   -19.46
   lightning.count
   1
   lightning.cloud_to_cloud
  • lightning.intensity
   -282.56
   lightning.count
   1
   lightning.cloud_to_cloud
  • lightning.intensity
   246.88
   lightning.count
   1
   lightning.cloud_to_cloud
  • lightning.intensity
   -19.46
   lightning.count
   1
   lightning.cloud_to_cloud
  • lightning.intensity
   -282.56
   lightning.count
   1
   lightning.cloud_to_cloud
  • lightning.intensity
   -27.65
   lightning.count
   1
   lightning.cloud_to_cloud
  • lightning.intensity
   -27.65
   lightning.count
   1
   lightning.cloud_to_cloud
  • lightning.intensity
   -19.69
   lightning.count
   1
   lightning.cloud_to_cloud
  • lightning.intensity
   -19.69
   lightning.count
   1
   lightning.cloud_to_cloud
  • lightning.intensity
   -12.7
   lightning.count
   1
   lightning.cloud_to_cloud
  • lightning.intensity
   -12.7
   lightning.count
   1
   lightning.cloud_to_cloud
  • lightning.intensity
   18.7
   lightning.count
   1
   lightning.cloud_to_cloud
  • lightning.intensity
   18.7
   lightning.count
   1
   lightning.cloud_to_cloud
  • lightning.intensity
   -20.68
   lightning.count
   1
   lightning.cloud_to_cloud
  • lightning.intensity
   -30.11
   lightning.count
   1
   lightning.cloud_to_cloud
  • lightning.intensity
   -20.68
   lightning.count
   1
   lightning.cloud_to_cloud
  • lightning.intensity
   -30.11
   lightning.count
   1
   lightning.cloud_to_cloud
  • lightning.intensity
   -57.57
   lightning.count
   1
   lightning.cloud_to_cloud
  • lightning.intensity
   -57.57
   lightning.count
   1
   lightning.cloud_to_cloud
  • lightning.intensity
   -15.99
   lightning.count
   1
   lightning.cloud_to_cloud
  • lightning.intensity
   -15.99
   lightning.count
   1
   lightning.cloud_to_cloud
  • lightning.intensity
   -40.39
   lightning.count
   1
   lightning.cloud_to_cloud
  • lightning.intensity
   26.61
   lightning.count
   1
   lightning.cloud_to_cloud
  • lightning.intensity
   -40.39
   lightning.count
   1
   lightning.cloud_to_cloud
  • lightning.intensity
   26.61
   lightning.count
   1
   lightning.cloud_to_cloud
  • lightning.intensity
   -186.25
   lightning.count
   1
   lightning.cloud_to_cloud
  • lightning.intensity
   -85.45
   lightning.count
   1
   lightning.cloud_to_cloud
  • lightning.intensity
   -16.38
   lightning.count
   1
   lightning.cloud_to_cloud
  • lightning.intensity
   -186.25
   lightning.count
   1
   lightning.cloud_to_cloud
  • lightning.intensity
   -85.45
   lightning.count
   1
   lightning.cloud_to_cloud
  • lightning.intensity
   -16.38
   lightning.count
   1
   lightning.cloud_to_cloud
  • lightning.intensity
   -56.28
   lightning.count
   1
   lightning.cloud_to_cloud
  • lightning.intensity
   -56.28
   lightning.count
   1
   lightning.cloud_to_cloud
  • lightning.intensity
   -34.82
   lightning.count
   1
   lightning.cloud_to_cloud
  • lightning.intensity
   -19.09
   lightning.count
   1
   lightning.cloud_to_cloud
  • lightning.intensity
   -45.66
   lightning.count
   1
   lightning.cloud_to_cloud
  • lightning.intensity
   -34.82
   lightning.count
   1
   lightning.cloud_to_cloud
  • lightning.intensity
   -19.09
   lightning.count
   1
   lightning.cloud_to_cloud
  • lightning.intensity
   -45.66
   lightning.count
   1
   lightning.cloud_to_cloud
  • lightning.intensity
   -54.81
   lightning.count
   1
   lightning.cloud_to_cloud
  • lightning.intensity
   -54.81
   lightning.count
   1
   lightning.cloud_to_cloud
  • lightning.intensity
   14.47
   lightning.count
   1
   lightning.cloud_to_cloud
  • lightning.intensity
   21.55
   lightning.count
   1
   lightning.cloud_to_cloud
  • lightning.intensity
   -87.22
   lightning.count
   1
   lightning.cloud_to_cloud
  • lightning.intensity
   14.47
   lightning.count
   1
   lightning.cloud_to_cloud
  • lightning.intensity
   21.55
   lightning.count
   1
   lightning.cloud_to_cloud
  • lightning.intensity
   -87.22
   lightning.count
   1
   lightning.cloud_to_cloud
  • lightning.intensity
   -15.43
   lightning.count
   1
   lightning.cloud_to_cloud
  • lightning.intensity
   -41.72
   lightning.count
   1
   lightning.cloud_to_cloud
  • lightning.intensity
   -15.43
   lightning.count
   1
   lightning.cloud_to_cloud
  • lightning.intensity
   -41.72
   lightning.count
   1
   lightning.cloud_to_cloud
  • lightning.intensity
   -21.78
   lightning.count
   1
   lightning.cloud_to_cloud
  • lightning.intensity
   -21.78
   lightning.count
   1
   lightning.cloud_to_cloud
  • lightning.intensity
   -26.31
   lightning.count
   1
   lightning.cloud_to_cloud
  • lightning.intensity
   -197.55
   lightning.count
   1
   lightning.cloud_to_cloud
  • lightning.intensity
   -26.31
   lightning.count
   1
   lightning.cloud_to_cloud
  • lightning.intensity
   -197.55
   lightning.count
   1
   lightning.cloud_to_cloud
  • lightning.intensity
   -17.09
   lightning.count
   1
   lightning.cloud_to_cloud
  • lightning.intensity
   -17.09
   lightning.count
   1
   lightning.cloud_to_cloud
  • lightning.intensity
   -47.59
   lightning.count
   1
   lightning.cloud_to_cloud
  • lightning.intensity
   -47.59
   lightning.count
   1
   lightning.cloud_to_cloud
  • lightning.intensity
   36.5
   lightning.count
   1
   lightning.cloud_to_cloud
  • lightning.intensity
   -26.7
   lightning.count
   1
   lightning.cloud_to_cloud
  • lightning.intensity
   36.5
   lightning.count
   1
   lightning.cloud_to_cloud
  • lightning.intensity
   -26.7
   lightning.count
   1
   lightning.cloud_to_cloud
  • lightning.intensity
   34.98
   lightning.count
   1
   lightning.cloud_to_cloud
  • lightning.intensity
   -56.7
   lightning.count
   1
   lightning.cloud_to_cloud
  • lightning.intensity
   34.98
   lightning.count
   1
   lightning.cloud_to_cloud
  • lightning.intensity
   -56.7
   lightning.count
   1
   lightning.cloud_to_cloud
  • lightning.intensity
   -38.32
   lightning.count
   1
   lightning.cloud_to_cloud
  • lightning.intensity
   -38.32
   lightning.count
   1
   lightning.cloud_to_cloud
  • lightning.intensity
   15.18
   lightning.count
   1
   lightning.cloud_to_cloud
  • lightning.intensity
   15.18
   lightning.count
   1
   lightning.cloud_to_cloud
  • lightning.intensity
   -37.12
   lightning.count
   1
   lightning.cloud_to_cloud
  • lightning.intensity
   -171.63
   lightning.count
   1
   lightning.cloud_to_cloud
  • lightning.intensity
   -37.12
   lightning.count
   1
   lightning.cloud_to_cloud
  • lightning.intensity
   -171.63
   lightning.count
   1
   lightning.cloud_to_cloud
  • lightning.intensity
   -48.05
   lightning.count
   1
   lightning.cloud_to_cloud
  • lightning.intensity
   -48.05
   lightning.count
   1
   lightning.cloud_to_cloud
  • lightning.intensity
   -72.2
   lightning.count
   1
   lightning.cloud_to_cloud
  • lightning.intensity
   -72.2
   lightning.count
   1
   lightning.cloud_to_cloud
  • lightning.intensity
   12.58
   lightning.count
   1
   lightning.cloud_to_cloud
  • lightning.intensity
   12.58
   lightning.count
   1
   lightning.cloud_to_cloud
  • lightning.intensity
   -15.18
   lightning.count
   1
   lightning.cloud_to_cloud
  • lightning.intensity
   -12.47
   lightning.count
   1
   lightning.cloud_to_cloud
  • lightning.intensity
   -15.18
   lightning.count
   1
   lightning.cloud_to_cloud
  • lightning.intensity
   -12.47
   lightning.count
   1
   lightning.cloud_to_cloud
  • lightning.intensity
   -50.74
   lightning.count
   1
   lightning.cloud_to_cloud
  • lightning.intensity
   -50.74
   lightning.count
   1
   lightning.cloud_to_cloud
  • lightning.intensity
   -15.87
   lightning.count
   1
   lightning.cloud_to_cloud
  • lightning.intensity
   -15.87
   lightning.count
   1
   lightning.cloud_to_cloud
  • lightning.intensity
   19.07
   lightning.count
   1
   lightning.cloud_to_cloud
  • lightning.intensity
   -28.2
   lightning.count
   1
   lightning.cloud_to_cloud
  • lightning.intensity
   19.07
   lightning.count
   1
   lightning.cloud_to_cloud
  • lightning.intensity
   -28.2
   lightning.count
   1
   lightning.cloud_to_cloud
  • lightning.intensity
   -25.9
   lightning.count
   1
   lightning.cloud_to_cloud
  • lightning.intensity
   -59.29
   lightning.count
   1
   lightning.cloud_to_cloud
  • lightning.intensity
   -25.9
   lightning.count
   1
   lightning.cloud_to_cloud
  • lightning.intensity
   -59.29
   lightning.count
   1
   lightning.cloud_to_cloud
  • lightning.intensity
   -15.23
   lightning.count
   1
   lightning.cloud_to_cloud
  • lightning.intensity
   59.91
   lightning.count
   1
   lightning.cloud_to_cloud
  • lightning.intensity
   13.41
   lightning.count
   1
   lightning.cloud_to_cloud
  • lightning.intensity
   -40.89
   lightning.count
   1
   lightning.cloud_to_cloud
  • lightning.intensity
   -15.23
   lightning.count
   1
   lightning.cloud_to_cloud
  • lightning.intensity
   59.91
   lightning.count
   1
   lightning.cloud_to_cloud
  • lightning.intensity
   13.41
   lightning.count
   1
   lightning.cloud_to_cloud
  • lightning.intensity
   -40.89
   lightning.count
   1
   lightning.cloud_to_cloud
  • lightning.intensity
   87.17
   lightning.count
   1
   lightning.cloud_to_cloud
  • lightning.intensity
   28.7
   lightning.count
   1
   lightning.cloud_to_cloud
  • lightning.intensity
   87.17
   lightning.count
   1
   lightning.cloud_to_cloud
  • lightning.intensity
   28.7
   lightning.count
   1
   lightning.cloud_to_cloud
  • lightning.intensity
   -123.4
   lightning.count
   1
   lightning.cloud_to_cloud
  • lightning.intensity
   -123.4
   lightning.count
   1
   lightning.cloud_to_cloud
  • lightning.intensity
   -13.94
   lightning.count
   1
   lightning.cloud_to_cloud
  • lightning.intensity
   -14.93
   lightning.count
   1
   lightning.cloud_to_cloud
  • lightning.intensity
   -19.21
   lightning.count
   1
   lightning.cloud_to_cloud
  • lightning.intensity
   -31.62
   lightning.count
   1
   lightning.cloud_to_cloud
  • lightning.intensity
   -16.88
   lightning.count
   1
   lightning.cloud_to_cloud
  • lightning.intensity
   -13.94
   lightning.count
   1
   lightning.cloud_to_cloud
  • lightning.intensity
   -25.21
   lightning.count
   1
   lightning.cloud_to_cloud
  • lightning.intensity
   -14.93
   lightning.count
   1
   lightning.cloud_to_cloud
  • lightning.intensity
   -37.26
   lightning.count
   1
   lightning.cloud_to_cloud
  • lightning.intensity
   -19.21
   lightning.count
   1
   lightning.cloud_to_cloud
  • lightning.intensity
   -44.57
   lightning.count
   1
   lightning.cloud_to_cloud
  • lightning.intensity
   -31.62
   lightning.count
   1
   lightning.cloud_to_cloud
  • lightning.intensity
   33.79
   lightning.count
   1
   lightning.cloud_to_cloud
  • lightning.intensity
   -16.88
   lightning.count
   1
   lightning.cloud_to_cloud
  • lightning.intensity
   -25.21
   lightning.count
   1
   lightning.cloud_to_cloud
  • lightning.intensity
   -37.26
   lightning.count
   1
   lightning.cloud_to_cloud
  • lightning.intensity
   -44.57
   lightning.count
   1
   lightning.cloud_to_cloud
  • lightning.intensity
   33.79
   lightning.count
   1
   lightning.cloud_to_cloud
  • lightning.intensity
   -15.5
   lightning.count
   1
   lightning.cloud_to_cloud
  • lightning.intensity
   -44.99
   lightning.count
   1
   lightning.cloud_to_cloud
  • lightning.intensity
   148.9
   lightning.count
   1
   lightning.cloud_to_cloud
  • lightning.intensity
   -15.5
   lightning.count
   1
   lightning.cloud_to_cloud
  • lightning.intensity
   -44.99
   lightning.count
   1
   lightning.cloud_to_cloud
  • lightning.intensity
   148.9
   lightning.count
   1
   lightning.cloud_to_cloud
  • lightning.intensity
   145.89
   lightning.count
   1
   lightning.cloud_to_cloud
  • lightning.intensity
   145.89
   lightning.count
   1
   lightning.cloud_to_cloud
  • lightning.intensity
   -19.32
   lightning.count
   1
   lightning.cloud_to_cloud
  • lightning.intensity
   -19.32
   lightning.count
   1
   lightning.cloud_to_cloud
  • lightning.intensity
   -277.77
   lightning.count
   1
   lightning.cloud_to_cloud
  • lightning.intensity
   -277.77
   lightning.count
   1
   lightning.cloud_to_cloud
  • lightning.intensity
   28.98
   lightning.count
   1
   lightning.cloud_to_cloud
  • lightning.intensity
   28.98
   lightning.count
   1
   lightning.cloud_to_cloud
  • lightning.intensity
   -57.48
   lightning.count
   1
   lightning.cloud_to_cloud
  • lightning.intensity
   -12.88
   lightning.count
   1
   lightning.cloud_to_cloud
  • lightning.intensity
   -57.48
   lightning.count
   1
   lightning.cloud_to_cloud
  • lightning.intensity
   -12.88
   lightning.count
   1
   lightning.cloud_to_cloud
  • lightning.intensity
   -18.05
   lightning.count
   1
   lightning.cloud_to_cloud
  • lightning.intensity
   -104.9
   lightning.count
   1
   lightning.cloud_to_cloud
  • lightning.intensity
   -18.05
   lightning.count
   1
   lightning.cloud_to_cloud
  • lightning.intensity
   -104.9
   lightning.count
   1
   lightning.cloud_to_cloud
  • lightning.intensity
   -72.84
   lightning.count
   1
   lightning.cloud_to_cloud
  • lightning.intensity
   -72.84
   lightning.count
   1
   lightning.cloud_to_cloud
  • lightning.intensity
   -180.73
   lightning.count
   1
   lightning.cloud_to_cloud
  • lightning.intensity
   -180.73
   lightning.count
   1
   lightning.cloud_to_cloud
  • lightning.intensity
   -104.54
   lightning.count
   1
   lightning.cloud_to_cloud
  • lightning.intensity
   -104.54
   lightning.count
   1
   lightning.cloud_to_cloud
  • lightning.intensity
   -29.6
   lightning.count
   1
   lightning.cloud_to_cloud
  • lightning.intensity
   -29.6
   lightning.count
   1
   lightning.cloud_to_cloud
  • lightning.intensity
   110.81
   lightning.count
   1
   lightning.cloud_to_cloud
  • lightning.intensity
   110.81
   lightning.count
   1
   lightning.cloud_to_cloud
  • lightning.intensity
   -13.13
   lightning.count
   1
   lightning.cloud_to_cloud
  • lightning.intensity
   -123.65
   lightning.count
   1
   lightning.cloud_to_cloud
  • lightning.intensity
   -13.13
   lightning.count
   1
   lightning.cloud_to_cloud
  • lightning.intensity
   -123.65
   lightning.count
   1
   lightning.cloud_to_cloud

  Ansvarig utgivare: Sofia Olsson Olsén