Satellit över Spanien

  • lightning.intensity
   0
   lightning.count
   1
   lightning.cloud_to_cloud
  • lightning.intensity
   -18.65
   lightning.count
   1
   lightning.cloud_to_cloud
  • lightning.intensity
   -30.48
   lightning.count
   1
   lightning.cloud_to_cloud
  • lightning.intensity
   -27.74
   lightning.count
   1
   lightning.cloud_to_cloud
  • lightning.intensity
   -14.35
   lightning.count
   1
   lightning.cloud_to_cloud
  • lightning.intensity
   0
   lightning.count
   1
   lightning.cloud_to_cloud
  • lightning.intensity
   -18.65
   lightning.count
   1
   lightning.cloud_to_cloud
  • lightning.intensity
   -30.48
   lightning.count
   1
   lightning.cloud_to_cloud
  • lightning.intensity
   -27.74
   lightning.count
   1
   lightning.cloud_to_cloud
  • lightning.intensity
   -14.35
   lightning.count
   1
   lightning.cloud_to_cloud
  • lightning.intensity
   0
   lightning.count
   1
   lightning.cloud_to_cloud
  • lightning.intensity
   -11.48
   lightning.count
   1
   lightning.cloud_to_cloud
  • lightning.intensity
   -13.18
   lightning.count
   1
   lightning.cloud_to_cloud
  • lightning.intensity
   -31
   lightning.count
   1
   lightning.cloud_to_cloud
  • lightning.intensity
   0
   lightning.count
   1
   lightning.cloud_to_cloud
  • lightning.intensity
   -11.48
   lightning.count
   1
   lightning.cloud_to_cloud
  • lightning.intensity
   -13.18
   lightning.count
   1
   lightning.cloud_to_cloud
  • lightning.intensity
   -31
   lightning.count
   1
   lightning.cloud_to_cloud
  • lightning.intensity
   0
   lightning.count
   1
   lightning.cloud_to_cloud
  • lightning.intensity
   0
   lightning.count
   1
   lightning.cloud_to_cloud
  • lightning.intensity
   0
   lightning.count
   1
   lightning.cloud_to_cloud
  • lightning.intensity
   0
   lightning.count
   1
   lightning.cloud_to_cloud
  • lightning.intensity
   14.17
   lightning.count
   1
   lightning.cloud_to_cloud
  • lightning.intensity
   14.17
   lightning.count
   1
   lightning.cloud_to_cloud
  • lightning.intensity
   0
   lightning.count
   1
   lightning.cloud_to_cloud
  • lightning.intensity
   0
   lightning.count
   1
   lightning.cloud_to_cloud
  • lightning.intensity
   0
   lightning.count
   1
   lightning.cloud_to_cloud
  • lightning.intensity
   0
   lightning.count
   1
   lightning.cloud_to_cloud
  • lightning.intensity
   41.91
   lightning.count
   1
   lightning.cloud_to_cloud
  • lightning.intensity
   -29.97
   lightning.count
   1
   lightning.cloud_to_cloud
  • lightning.intensity
   41.91
   lightning.count
   1
   lightning.cloud_to_cloud
  • lightning.intensity
   -29.97
   lightning.count
   1
   lightning.cloud_to_cloud
  • lightning.intensity
   -10.51
   lightning.count
   1
   lightning.cloud_to_cloud
  • lightning.intensity
   -10.51
   lightning.count
   1
   lightning.cloud_to_cloud
  • lightning.intensity
   0
   lightning.count
   1
   lightning.cloud_to_cloud
  • lightning.intensity
   20.31
   lightning.count
   1
   lightning.cloud_to_cloud
  • lightning.intensity
   0
   lightning.count
   1
   lightning.cloud_to_cloud
  • lightning.intensity
   20.31
   lightning.count
   1
   lightning.cloud_to_cloud
  • lightning.intensity
   -14.67
   lightning.count
   1
   lightning.cloud_to_cloud
  • lightning.intensity
   -39.01
   lightning.count
   1
   lightning.cloud_to_cloud
  • lightning.intensity
   -66.36
   lightning.count
   1
   lightning.cloud_to_cloud
  • lightning.intensity
   -14.67
   lightning.count
   1
   lightning.cloud_to_cloud
  • lightning.intensity
   -39.01
   lightning.count
   1
   lightning.cloud_to_cloud
  • lightning.intensity
   -66.36
   lightning.count
   1
   lightning.cloud_to_cloud
  • lightning.intensity
   -20.54
   lightning.count
   1
   lightning.cloud_to_cloud
  • lightning.intensity
   0
   lightning.count
   1
   lightning.cloud_to_cloud
  • lightning.intensity
   -20.54
   lightning.count
   1
   lightning.cloud_to_cloud
  • lightning.intensity
   0
   lightning.count
   1
   lightning.cloud_to_cloud
  • lightning.intensity
   -9.98
   lightning.count
   1
   lightning.cloud_to_cloud
  • lightning.intensity
   -9.98
   lightning.count
   1
   lightning.cloud_to_cloud
  • lightning.intensity
   0
   lightning.count
   1
   lightning.cloud_to_cloud
  • lightning.intensity
   8.21
   lightning.count
   1
   lightning.cloud_to_cloud
  • lightning.intensity
   0
   lightning.count
   1
   lightning.cloud_to_cloud
  • lightning.intensity
   8.21
   lightning.count
   1
   lightning.cloud_to_cloud
  • lightning.intensity
   -15.5
   lightning.count
   1
   lightning.cloud_to_cloud
  • lightning.intensity
   -13.48
   lightning.count
   1
   lightning.cloud_to_cloud
  • lightning.intensity
   -29.74
   lightning.count
   1
   lightning.cloud_to_cloud
  • lightning.intensity
   -15.5
   lightning.count
   1
   lightning.cloud_to_cloud
  • lightning.intensity
   -13.48
   lightning.count
   1
   lightning.cloud_to_cloud
  • lightning.intensity
   -29.74
   lightning.count
   1
   lightning.cloud_to_cloud
  • lightning.intensity
   -33.17
   lightning.count
   1
   lightning.cloud_to_cloud
  • lightning.intensity
   -33.17
   lightning.count
   1
   lightning.cloud_to_cloud
  • lightning.intensity
   0
   lightning.count
   1
   lightning.cloud_to_cloud
  • lightning.intensity
   0
   lightning.count
   1
   lightning.cloud_to_cloud
  • lightning.intensity
   0
   lightning.count
   1
   lightning.cloud_to_cloud
  • lightning.intensity
   0
   lightning.count
   1
   lightning.cloud_to_cloud
  • lightning.intensity
   0
   lightning.count
   1
   lightning.cloud_to_cloud
  • lightning.intensity
   0
   lightning.count
   1
   lightning.cloud_to_cloud
  • lightning.intensity
   0
   lightning.count
   1
   lightning.cloud_to_cloud
  • lightning.intensity
   0
   lightning.count
   1
   lightning.cloud_to_cloud
  • lightning.intensity
   0
   lightning.count
   1
   lightning.cloud_to_cloud
  • lightning.intensity
   0
   lightning.count
   1
   lightning.cloud_to_cloud
  • lightning.intensity
   0
   lightning.count
   1
   lightning.cloud_to_cloud
  • lightning.intensity
   0
   lightning.count
   1
   lightning.cloud_to_cloud
  • lightning.intensity
   0
   lightning.count
   1
   lightning.cloud_to_cloud
  • lightning.intensity
   0
   lightning.count
   1
   lightning.cloud_to_cloud
  • lightning.intensity
   0
   lightning.count
   1
   lightning.cloud_to_cloud
  • lightning.intensity
   0
   lightning.count
   1
   lightning.cloud_to_cloud
  • lightning.intensity
   0
   lightning.count
   1
   lightning.cloud_to_cloud
  • lightning.intensity
   0
   lightning.count
   1
   lightning.cloud_to_cloud
  • lightning.intensity
   44.34
   lightning.count
   1
   lightning.cloud_to_cloud
  • lightning.intensity
   10.74
   lightning.count
   1
   lightning.cloud_to_cloud
  • lightning.intensity
   0
   lightning.count
   1
   lightning.cloud_to_cloud
  • lightning.intensity
   0
   lightning.count
   1
   lightning.cloud_to_cloud
  • lightning.intensity
   -35.7
   lightning.count
   1
   lightning.cloud_to_cloud
  • lightning.intensity
   -30.08
   lightning.count
   1
   lightning.cloud_to_cloud
  • lightning.intensity
   -38.18
   lightning.count
   1
   lightning.cloud_to_cloud
  • lightning.intensity
   -28.22
   lightning.count
   1
   lightning.cloud_to_cloud
  • lightning.intensity
   -50.09
   lightning.count
   1
   lightning.cloud_to_cloud
  • lightning.intensity
   44.34
   lightning.count
   1
   lightning.cloud_to_cloud
  • lightning.intensity
   -20.91
   lightning.count
   1
   lightning.cloud_to_cloud
  • lightning.intensity
   10.74
   lightning.count
   1
   lightning.cloud_to_cloud
  • lightning.intensity
   -42.6
   lightning.count
   1
   lightning.cloud_to_cloud
  • lightning.intensity
   0
   lightning.count
   1
   lightning.cloud_to_cloud
  • lightning.intensity
   0
   lightning.count
   1
   lightning.cloud_to_cloud
  • lightning.intensity
   -35.7
   lightning.count
   1
   lightning.cloud_to_cloud
  • lightning.intensity
   -30.08
   lightning.count
   1
   lightning.cloud_to_cloud
  • lightning.intensity
   -38.18
   lightning.count
   1
   lightning.cloud_to_cloud
  • lightning.intensity
   -28.22
   lightning.count
   1
   lightning.cloud_to_cloud
  • lightning.intensity
   -50.09
   lightning.count
   1
   lightning.cloud_to_cloud
  • lightning.intensity
   -20.91
   lightning.count
   1
   lightning.cloud_to_cloud
  • lightning.intensity
   -42.6
   lightning.count
   1
   lightning.cloud_to_cloud
  • lightning.intensity
   0
   lightning.count
   1
   lightning.cloud_to_cloud
  • lightning.intensity
   -33.05
   lightning.count
   1
   lightning.cloud_to_cloud
  • lightning.intensity
   -72.47
   lightning.count
   1
   lightning.cloud_to_cloud
  • lightning.intensity
   0
   lightning.count
   1
   lightning.cloud_to_cloud
  • lightning.intensity
   -33.05
   lightning.count
   1
   lightning.cloud_to_cloud
  • lightning.intensity
   -72.47
   lightning.count
   1
   lightning.cloud_to_cloud
  • lightning.intensity
   -10.07
   lightning.count
   1
   lightning.cloud_to_cloud
  • lightning.intensity
   -10.07
   lightning.count
   1
   lightning.cloud_to_cloud
  • lightning.intensity
   17.85
   lightning.count
   1
   lightning.cloud_to_cloud
  • lightning.intensity
   -23.57
   lightning.count
   1
   lightning.cloud_to_cloud
  • lightning.intensity
   -25.05
   lightning.count
   1
   lightning.cloud_to_cloud
  • lightning.intensity
   17.85
   lightning.count
   1
   lightning.cloud_to_cloud
  • lightning.intensity
   -23.57
   lightning.count
   1
   lightning.cloud_to_cloud
  • lightning.intensity
   -25.05
   lightning.count
   1
   lightning.cloud_to_cloud
  • lightning.intensity
   0
   lightning.count
   1
   lightning.cloud_to_cloud
  • lightning.intensity
   0
   lightning.count
   1
   lightning.cloud_to_cloud
  • lightning.intensity
   -12.6
   lightning.count
   1
   lightning.cloud_to_cloud
  • lightning.intensity
   -39.54
   lightning.count
   1
   lightning.cloud_to_cloud
  • lightning.intensity
   -38.8
   lightning.count
   1
   lightning.cloud_to_cloud
  • lightning.intensity
   -12.6
   lightning.count
   1
   lightning.cloud_to_cloud
  • lightning.intensity
   -39.54
   lightning.count
   1
   lightning.cloud_to_cloud
  • lightning.intensity
   -38.8
   lightning.count
   1
   lightning.cloud_to_cloud
  • lightning.intensity
   0
   lightning.count
   1
   lightning.cloud_to_cloud
  • lightning.intensity
   -7.31
   lightning.count
   1
   lightning.cloud_to_cloud
  • lightning.intensity
   -10.53
   lightning.count
   1
   lightning.cloud_to_cloud
  • lightning.intensity
   -22.95
   lightning.count
   1
   lightning.cloud_to_cloud
  • lightning.intensity
   0
   lightning.count
   1
   lightning.cloud_to_cloud
  • lightning.intensity
   -7.31
   lightning.count
   1
   lightning.cloud_to_cloud
  • lightning.intensity
   -10.53
   lightning.count
   1
   lightning.cloud_to_cloud
  • lightning.intensity
   -22.95
   lightning.count
   1
   lightning.cloud_to_cloud
  • lightning.intensity
   -20.86
   lightning.count
   1
   lightning.cloud_to_cloud
  • lightning.intensity
   -20.86
   lightning.count
   1
   lightning.cloud_to_cloud
  • lightning.intensity
   9.8
   lightning.count
   1
   lightning.cloud_to_cloud
  • lightning.intensity
   9.8
   lightning.count
   1
   lightning.cloud_to_cloud
  • lightning.intensity
   0
   lightning.count
   1
   lightning.cloud_to_cloud
  • lightning.intensity
   0
   lightning.count
   1
   lightning.cloud_to_cloud
  • lightning.intensity
   16.74
   lightning.count
   1
   lightning.cloud_to_cloud
  • lightning.intensity
   16.74
   lightning.count
   1
   lightning.cloud_to_cloud
  • lightning.intensity
   -12.24
   lightning.count
   1
   lightning.cloud_to_cloud
  • lightning.intensity
   16.38
   lightning.count
   1
   lightning.cloud_to_cloud
  • lightning.intensity
   15.94
   lightning.count
   1
   lightning.cloud_to_cloud
  • lightning.intensity
   0
   lightning.count
   1
   lightning.cloud_to_cloud
  • lightning.intensity
   -12.24
   lightning.count
   1
   lightning.cloud_to_cloud
  • lightning.intensity
   16.38
   lightning.count
   1
   lightning.cloud_to_cloud
  • lightning.intensity
   15.94
   lightning.count
   1
   lightning.cloud_to_cloud
  • lightning.intensity
   0
   lightning.count
   1
   lightning.cloud_to_cloud
  • lightning.intensity
   -11.04
   lightning.count
   1
   lightning.cloud_to_cloud
  • lightning.intensity
   20.86
   lightning.count
   1
   lightning.cloud_to_cloud
  • lightning.intensity
   -11.04
   lightning.count
   1
   lightning.cloud_to_cloud
  • lightning.intensity
   20.86
   lightning.count
   1
   lightning.cloud_to_cloud
  • lightning.intensity
   0
   lightning.count
   1
   lightning.cloud_to_cloud
  • lightning.intensity
   0
   lightning.count
   1
   lightning.cloud_to_cloud
  • lightning.intensity
   13.29
   lightning.count
   1
   lightning.cloud_to_cloud
  • lightning.intensity
   13.29
   lightning.count
   1
   lightning.cloud_to_cloud
  • lightning.intensity
   12.08
   lightning.count
   1
   lightning.cloud_to_cloud
  • lightning.intensity
   12.08
   lightning.count
   1
   lightning.cloud_to_cloud
  • lightning.intensity
   11.68
   lightning.count
   1
   lightning.cloud_to_cloud
  • lightning.intensity
   11.68
   lightning.count
   1
   lightning.cloud_to_cloud
  • lightning.intensity
   -30.29
   lightning.count
   1
   lightning.cloud_to_cloud
  • lightning.intensity
   -30.29
   lightning.count
   1
   lightning.cloud_to_cloud
  • lightning.intensity
   -17.2
   lightning.count
   1
   lightning.cloud_to_cloud
  • lightning.intensity
   -17.2
   lightning.count
   1
   lightning.cloud_to_cloud
  • lightning.intensity
   -18.26
   lightning.count
   1
   lightning.cloud_to_cloud
  • lightning.intensity
   -18.26
   lightning.count
   1
   lightning.cloud_to_cloud
  • lightning.intensity
   0
   lightning.count
   1
   lightning.cloud_to_cloud
  • lightning.intensity
   0
   lightning.count
   1
   lightning.cloud_to_cloud
  • lightning.intensity
   -23.55
   lightning.count
   1
   lightning.cloud_to_cloud
  • lightning.intensity
   -23.55
   lightning.count
   1
   lightning.cloud_to_cloud
  • lightning.intensity
   10.46
   lightning.count
   1
   lightning.cloud_to_cloud
  • lightning.intensity
   10.46
   lightning.count
   1
   lightning.cloud_to_cloud
  • lightning.intensity
   -14.86
   lightning.count
   1
   lightning.cloud_to_cloud
  • lightning.intensity
   -14.86
   lightning.count
   1
   lightning.cloud_to_cloud
  • lightning.intensity
   0
   lightning.count
   1
   lightning.cloud_to_cloud
  • lightning.intensity
   0
   lightning.count
   1
   lightning.cloud_to_cloud
  • lightning.intensity
   0
   lightning.count
   1
   lightning.cloud_to_cloud
  • lightning.intensity
   0
   lightning.count
   1
   lightning.cloud_to_cloud
  • lightning.intensity
   0
   lightning.count
   1
   lightning.cloud_to_cloud
  • lightning.intensity
   0
   lightning.count
   1
   lightning.cloud_to_cloud
  • lightning.intensity
   -7.36
   lightning.count
   1
   lightning.cloud_to_cloud
  • lightning.intensity
   -7.36
   lightning.count
   1
   lightning.cloud_to_cloud
  • lightning.intensity
   0
   lightning.count
   1
   lightning.cloud_to_cloud
  • lightning.intensity
   0
   lightning.count
   1
   lightning.cloud_to_cloud
  • lightning.intensity
   -13.94
   lightning.count
   1
   lightning.cloud_to_cloud
  • lightning.intensity
   -13.94
   lightning.count
   1
   lightning.cloud_to_cloud
  • lightning.intensity
   -7.2
   lightning.count
   1
   lightning.cloud_to_cloud
  • lightning.intensity
   -7.2
   lightning.count
   1
   lightning.cloud_to_cloud
  • lightning.intensity
   -9.13
   lightning.count
   1
   lightning.cloud_to_cloud
  • lightning.intensity
   -9.13
   lightning.count
   1
   lightning.cloud_to_cloud
  • lightning.intensity
   -2.05
   lightning.count
   1
   lightning.cloud_to_cloud
  • lightning.intensity
   -2.05
   lightning.count
   1
   lightning.cloud_to_cloud
  • lightning.intensity
   0
   lightning.count
   1
   lightning.cloud_to_cloud
  • lightning.intensity
   0
   lightning.count
   1
   lightning.cloud_to_cloud
  • lightning.intensity
   0
   lightning.count
   1
   lightning.cloud_to_cloud
  • lightning.intensity
   0
   lightning.count
   1
   lightning.cloud_to_cloud
  • lightning.intensity
   -26.4
   lightning.count
   1
   lightning.cloud_to_cloud
  • lightning.intensity
   -16.81
   lightning.count
   1
   lightning.cloud_to_cloud
  • lightning.intensity
   -13.48
   lightning.count
   1
   lightning.cloud_to_cloud
  • lightning.intensity
   -44.8
   lightning.count
   1
   lightning.cloud_to_cloud
  • lightning.intensity
   -22.52
   lightning.count
   1
   lightning.cloud_to_cloud
  • lightning.intensity
   -42.27
   lightning.count
   1
   lightning.cloud_to_cloud
  • lightning.intensity
   -26.98
   lightning.count
   1
   lightning.cloud_to_cloud
  • lightning.intensity
   -33.7
   lightning.count
   1
   lightning.cloud_to_cloud
  • lightning.intensity
   -36.57
   lightning.count
   1
   lightning.cloud_to_cloud
  • lightning.intensity
   -37.31
   lightning.count
   1
   lightning.cloud_to_cloud
  • lightning.intensity
   -151.48
   lightning.count
   1
   lightning.cloud_to_cloud
  • lightning.intensity
   -26.4
   lightning.count
   1
   lightning.cloud_to_cloud
  • lightning.intensity
   -16.81
   lightning.count
   1
   lightning.cloud_to_cloud
  • lightning.intensity
   -13.48
   lightning.count
   1
   lightning.cloud_to_cloud
  • lightning.intensity
   -44.8
   lightning.count
   1
   lightning.cloud_to_cloud
  • lightning.intensity
   -22.52
   lightning.count
   1
   lightning.cloud_to_cloud
  • lightning.intensity
   -42.27
   lightning.count
   1
   lightning.cloud_to_cloud
  • lightning.intensity
   -26.98
   lightning.count
   1
   lightning.cloud_to_cloud
  • lightning.intensity
   -33.7
   lightning.count
   1
   lightning.cloud_to_cloud
  • lightning.intensity
   -36.57
   lightning.count
   1
   lightning.cloud_to_cloud
  • lightning.intensity
   -37.31
   lightning.count
   1
   lightning.cloud_to_cloud
  • lightning.intensity
   -151.48
   lightning.count
   1
   lightning.cloud_to_cloud
  • lightning.intensity
   0
   lightning.count
   1
   lightning.cloud_to_cloud
  • lightning.intensity
   0
   lightning.count
   1
   lightning.cloud_to_cloud
  • lightning.intensity
   0
   lightning.count
   1
   lightning.cloud_to_cloud
  • lightning.intensity
   0
   lightning.count
   1
   lightning.cloud_to_cloud
  • lightning.intensity
   0
   lightning.count
   1
   lightning.cloud_to_cloud
  • lightning.intensity
   0
   lightning.count
   1
   lightning.cloud_to_cloud
  • lightning.intensity
   0
   lightning.count
   1
   lightning.cloud_to_cloud
  • lightning.intensity
   0
   lightning.count
   1
   lightning.cloud_to_cloud
  • lightning.intensity
   -21.39
   lightning.count
   1
   lightning.cloud_to_cloud
  • lightning.intensity
   -22.79
   lightning.count
   1
   lightning.cloud_to_cloud
  • lightning.intensity
   -21.39
   lightning.count
   1
   lightning.cloud_to_cloud
  • lightning.intensity
   -22.79
   lightning.count
   1
   lightning.cloud_to_cloud