Satellit över Spanien

  • lightning.intensity
   -18.4
   lightning.count
   1
   lightning.cloud_to_cloud
  • lightning.intensity
   -18.4
   lightning.count
   1
   lightning.cloud_to_cloud
  • lightning.intensity
   -15.0
   lightning.count
   1
   lightning.cloud_to_cloud
  • lightning.intensity
   -8.3
   lightning.count
   1
   lightning.cloud_to_cloud
  • lightning.intensity
   -28.3
   lightning.count
   1
   lightning.cloud_to_cloud
  • lightning.intensity
   -14.2
   lightning.count
   1
   lightning.cloud_to_cloud
  • lightning.intensity
   -15.0
   lightning.count
   1
   lightning.cloud_to_cloud
  • lightning.intensity
   -8.3
   lightning.count
   1
   lightning.cloud_to_cloud
  • lightning.intensity
   -28.3
   lightning.count
   1
   lightning.cloud_to_cloud
  • lightning.intensity
   -14.2
   lightning.count
   1
   lightning.cloud_to_cloud
  • lightning.intensity
   -12.4
   lightning.count
   1
   lightning.cloud_to_cloud
  • lightning.intensity
   -26.1
   lightning.count
   1
   lightning.cloud_to_cloud
  • lightning.intensity
   -22.1
   lightning.count
   1
   lightning.cloud_to_cloud
  • lightning.intensity
   -5.7
   lightning.count
   1
   lightning.cloud_to_cloud
  • lightning.intensity
   -12.4
   lightning.count
   1
   lightning.cloud_to_cloud
  • lightning.intensity
   -26.1
   lightning.count
   1
   lightning.cloud_to_cloud
  • lightning.intensity
   -22.1
   lightning.count
   1
   lightning.cloud_to_cloud
  • lightning.intensity
   -5.7
   lightning.count
   1
   lightning.cloud_to_cloud
  • lightning.intensity
   -11.3
   lightning.count
   1
   lightning.cloud_to_cloud
  • lightning.intensity
   -7.2
   lightning.count
   1
   lightning.cloud_to_cloud
  • lightning.intensity
   -16.4
   lightning.count
   1
   lightning.cloud_to_cloud
  • lightning.intensity
   -11.3
   lightning.count
   1
   lightning.cloud_to_cloud
  • lightning.intensity
   -7.2
   lightning.count
   1
   lightning.cloud_to_cloud
  • lightning.intensity
   -16.4
   lightning.count
   1
   lightning.cloud_to_cloud
  • lightning.intensity
   -30.2
   lightning.count
   1
   lightning.cloud_to_cloud
  • lightning.intensity
   -30.2
   lightning.count
   1
   lightning.cloud_to_cloud
  • lightning.intensity
   -21.2
   lightning.count
   1
   lightning.cloud_to_cloud
  • lightning.intensity
   -13.6
   lightning.count
   1
   lightning.cloud_to_cloud
  • lightning.intensity
   -20.1
   lightning.count
   1
   lightning.cloud_to_cloud
  • lightning.intensity
   -14.4
   lightning.count
   1
   lightning.cloud_to_cloud
  • lightning.intensity
   -21.2
   lightning.count
   1
   lightning.cloud_to_cloud
  • lightning.intensity
   -13.6
   lightning.count
   1
   lightning.cloud_to_cloud
  • lightning.intensity
   -20.1
   lightning.count
   1
   lightning.cloud_to_cloud
  • lightning.intensity
   -14.4
   lightning.count
   1
   lightning.cloud_to_cloud
  • lightning.intensity
   -15.3
   lightning.count
   1
   lightning.cloud_to_cloud
  • lightning.intensity
   -8.8
   lightning.count
   1
   lightning.cloud_to_cloud
  • lightning.intensity
   -8.9
   lightning.count
   1
   lightning.cloud_to_cloud
  • lightning.intensity
   -11.1
   lightning.count
   1
   lightning.cloud_to_cloud
  • lightning.intensity
   10.4
   lightning.count
   1
   lightning.cloud_to_cloud
  • lightning.intensity
   -17.4
   lightning.count
   1
   lightning.cloud_to_cloud
  • lightning.intensity
   -15.2
   lightning.count
   1
   lightning.cloud_to_cloud
  • lightning.intensity
   -13.8
   lightning.count
   1
   lightning.cloud_to_cloud
  • lightning.intensity
   -16.9
   lightning.count
   1
   lightning.cloud_to_cloud
  • lightning.intensity
   -25.0
   lightning.count
   1
   lightning.cloud_to_cloud
  • lightning.intensity
   -4.2
   lightning.count
   1
   lightning.cloud_to_cloud
  • lightning.intensity
   -10.2
   lightning.count
   1
   lightning.cloud_to_cloud
  • lightning.intensity
   -18.0
   lightning.count
   1
   lightning.cloud_to_cloud
  • lightning.intensity
   -18.0
   lightning.count
   1
   lightning.cloud_to_cloud
  • lightning.intensity
   -10.4
   lightning.count
   1
   lightning.cloud_to_cloud
  • lightning.intensity
   -10.4
   lightning.count
   1
   lightning.cloud_to_cloud
  • lightning.intensity
   5.9
   lightning.count
   1
   lightning.cloud_to_cloud
  • lightning.intensity
   5.9
   lightning.count
   1
   lightning.cloud_to_cloud
  • lightning.intensity
   -9.2
   lightning.count
   1
   lightning.cloud_to_cloud
  • lightning.intensity
   -9.2
   lightning.count
   1
   lightning.cloud_to_cloud
  • lightning.intensity
   -9.7
   lightning.count
   1
   lightning.cloud_to_cloud
  • lightning.intensity
   -9.7
   lightning.count
   1
   lightning.cloud_to_cloud
  • lightning.intensity
   -19.5
   lightning.count
   1
   lightning.cloud_to_cloud
  • lightning.intensity
   -9.2
   lightning.count
   1
   lightning.cloud_to_cloud
  • lightning.intensity
   -18.5
   lightning.count
   1
   lightning.cloud_to_cloud
  • lightning.intensity
   -19.5
   lightning.count
   1
   lightning.cloud_to_cloud
  • lightning.intensity
   -9.2
   lightning.count
   1
   lightning.cloud_to_cloud
  • lightning.intensity
   -18.5
   lightning.count
   1
   lightning.cloud_to_cloud
  • lightning.intensity
   -6.9
   lightning.count
   1
   lightning.cloud_to_cloud
  • lightning.intensity
   -6.9
   lightning.count
   1
   lightning.cloud_to_cloud
  • lightning.intensity
   -17.4
   lightning.count
   1
   lightning.cloud_to_cloud
  • lightning.intensity
   -33.6
   lightning.count
   1
   lightning.cloud_to_cloud
  • lightning.intensity
   -13.4
   lightning.count
   1
   lightning.cloud_to_cloud
  • lightning.intensity
   -16.6
   lightning.count
   1
   lightning.cloud_to_cloud
  • lightning.intensity
   -6.8
   lightning.count
   1
   lightning.cloud_to_cloud
  • lightning.intensity
   -15.7
   lightning.count
   1
   lightning.cloud_to_cloud
  • lightning.intensity
   -14.4
   lightning.count
   1
   lightning.cloud_to_cloud
  • lightning.intensity
   -17.4
   lightning.count
   1
   lightning.cloud_to_cloud
  • lightning.intensity
   -33.6
   lightning.count
   1
   lightning.cloud_to_cloud
  • lightning.intensity
   -13.4
   lightning.count
   1
   lightning.cloud_to_cloud
  • lightning.intensity
   -16.6
   lightning.count
   1
   lightning.cloud_to_cloud
  • lightning.intensity
   -6.8
   lightning.count
   1
   lightning.cloud_to_cloud
  • lightning.intensity
   -15.7
   lightning.count
   1
   lightning.cloud_to_cloud
  • lightning.intensity
   -14.4
   lightning.count
   1
   lightning.cloud_to_cloud
  • lightning.intensity
   -26.1
   lightning.count
   1
   lightning.cloud_to_cloud
  • lightning.intensity
   -26.1
   lightning.count
   1
   lightning.cloud_to_cloud
  • lightning.intensity
   -8.1
   lightning.count
   1
   lightning.cloud_to_cloud
  • lightning.intensity
   -8.1
   lightning.count
   1
   lightning.cloud_to_cloud