Satellit över Spanien

  • lightning.intensity
   -37.9
   lightning.count
   1
   lightning.cloud_to_cloud
  • lightning.intensity
   -107.5
   lightning.count
   1
   lightning.cloud_to_cloud
  • lightning.intensity
   -28.3
   lightning.count
   1
   lightning.cloud_to_cloud
  • lightning.intensity
   -14.2
   lightning.count
   1
   lightning.cloud_to_cloud
  • lightning.intensity
   -37.2
   lightning.count
   1
   lightning.cloud_to_cloud
  • lightning.intensity
   -35.3
   lightning.count
   1
   lightning.cloud_to_cloud
  • lightning.intensity
   0.0
   lightning.count
   1
   lightning.cloud_to_cloud
  • lightning.intensity
   -57.2
   lightning.count
   1
   lightning.cloud_to_cloud
  • lightning.intensity
   -8.8
   lightning.count
   1
   lightning.cloud_to_cloud
  • lightning.intensity
   -15.2
   lightning.count
   1
   lightning.cloud_to_cloud
  • lightning.intensity
   49.9
   lightning.count
   1
   lightning.cloud_to_cloud
  • lightning.intensity
   -10.8
   lightning.count
   1
   lightning.cloud_to_cloud
  • lightning.intensity
   -12.6
   lightning.count
   1
   lightning.cloud_to_cloud
  • lightning.intensity
   -8.8
   lightning.count
   1
   lightning.cloud_to_cloud
  • lightning.intensity
   54.7
   lightning.count
   1
   lightning.cloud_to_cloud
  • lightning.intensity
   -22.4
   lightning.count
   1
   lightning.cloud_to_cloud
  • lightning.intensity
   -12.2
   lightning.count
   1
   lightning.cloud_to_cloud
  • lightning.intensity
   -10.7
   lightning.count
   1
   lightning.cloud_to_cloud
  • lightning.intensity
   26.7
   lightning.count
   1
   lightning.cloud_to_cloud
  • lightning.intensity
   -51.0
   lightning.count
   1
   lightning.cloud_to_cloud
  • lightning.intensity
   -44.8
   lightning.count
   1
   lightning.cloud_to_cloud
  • lightning.intensity
   -54.5
   lightning.count
   1
   lightning.cloud_to_cloud
  • lightning.intensity
   69.9
   lightning.count
   1
   lightning.cloud_to_cloud
  • lightning.intensity
   -8.9
   lightning.count
   1
   lightning.cloud_to_cloud
  • lightning.intensity
   64.8
   lightning.count
   1
   lightning.cloud_to_cloud
  • lightning.intensity
   -35.8
   lightning.count
   1
   lightning.cloud_to_cloud
  • lightning.intensity
   -18.5
   lightning.count
   1
   lightning.cloud_to_cloud
  • lightning.intensity
   0.0
   lightning.count
   1
   lightning.cloud_to_cloud
  • lightning.intensity
   -41.4
   lightning.count
   1
   lightning.cloud_to_cloud
  • lightning.intensity
   19.6
   lightning.count
   1
   lightning.cloud_to_cloud
  • lightning.intensity
   21.6
   lightning.count
   1
   lightning.cloud_to_cloud
  • lightning.intensity
   -8.9
   lightning.count
   1
   lightning.cloud_to_cloud
  • lightning.intensity
   -9.4
   lightning.count
   1
   lightning.cloud_to_cloud
  • lightning.intensity
   -21.5
   lightning.count
   1
   lightning.cloud_to_cloud
  • lightning.intensity
   -9.0
   lightning.count
   1
   lightning.cloud_to_cloud
  • lightning.intensity
   12.3
   lightning.count
   1
   lightning.cloud_to_cloud
  • lightning.intensity
   -14.7
   lightning.count
   1
   lightning.cloud_to_cloud
  • lightning.intensity
   -16.2
   lightning.count
   1
   lightning.cloud_to_cloud
  • lightning.intensity
   -7.1
   lightning.count
   1
   lightning.cloud_to_cloud
  • lightning.intensity
   -9.0
   lightning.count
   1
   lightning.cloud_to_cloud
  • lightning.intensity
   -7.5
   lightning.count
   1
   lightning.cloud_to_cloud
  • lightning.intensity
   -13.8
   lightning.count
   1
   lightning.cloud_to_cloud
  • lightning.intensity
   -24.8
   lightning.count
   1
   lightning.cloud_to_cloud
  • lightning.intensity
   22.8
   lightning.count
   1
   lightning.cloud_to_cloud
  • lightning.intensity
   -41.4
   lightning.count
   1
   lightning.cloud_to_cloud
  • lightning.intensity
   -11.6
   lightning.count
   1
   lightning.cloud_to_cloud
  • lightning.intensity
   -9.8
   lightning.count
   1
   lightning.cloud_to_cloud
  • lightning.intensity
   -26.9
   lightning.count
   1
   lightning.cloud_to_cloud
  • lightning.intensity
   -10.2
   lightning.count
   1
   lightning.cloud_to_cloud
  • lightning.intensity
   49.7
   lightning.count
   1
   lightning.cloud_to_cloud
  • lightning.intensity
   -39.3
   lightning.count
   1
   lightning.cloud_to_cloud
  • lightning.intensity
   -37.7
   lightning.count
   1
   lightning.cloud_to_cloud
  • lightning.intensity
   -15.4
   lightning.count
   1
   lightning.cloud_to_cloud
  • lightning.intensity
   -22.3
   lightning.count
   1
   lightning.cloud_to_cloud
  • lightning.intensity
   -14.7
   lightning.count
   1
   lightning.cloud_to_cloud
  • lightning.intensity
   -16.9
   lightning.count
   1
   lightning.cloud_to_cloud
  • lightning.intensity
   -7.9
   lightning.count
   1
   lightning.cloud_to_cloud
  • lightning.intensity
   -55.4
   lightning.count
   1
   lightning.cloud_to_cloud
  • lightning.intensity
   39.7
   lightning.count
   1
   lightning.cloud_to_cloud
  • lightning.intensity
   -9.3
   lightning.count
   1
   lightning.cloud_to_cloud