Satellit över Spanien

  • lightning.intensity
   -8.8
   lightning.count
   1
   lightning.cloud_to_cloud
  • lightning.intensity
   -8.8
   lightning.count
   1
   lightning.cloud_to_cloud
  • lightning.intensity
   0.0
   lightning.count
   1
   lightning.cloud_to_cloud
  • lightning.intensity
   0.0
   lightning.count
   1
   lightning.cloud_to_cloud
  • lightning.intensity
   -19.6
   lightning.count
   1
   lightning.cloud_to_cloud
  • lightning.intensity
   -19.6
   lightning.count
   1
   lightning.cloud_to_cloud
  • lightning.intensity
   13.4
   lightning.count
   1
   lightning.cloud_to_cloud
  • lightning.intensity
   13.4
   lightning.count
   1
   lightning.cloud_to_cloud
  • lightning.intensity
   -42.4
   lightning.count
   1
   lightning.cloud_to_cloud
  • lightning.intensity
   -42.4
   lightning.count
   1
   lightning.cloud_to_cloud
  • lightning.intensity
   7.8
   lightning.count
   1
   lightning.cloud_to_cloud
  • lightning.intensity
   7.8
   lightning.count
   1
   lightning.cloud_to_cloud
  • lightning.intensity
   -42.3
   lightning.count
   1
   lightning.cloud_to_cloud
  • lightning.intensity
   -42.3
   lightning.count
   1
   lightning.cloud_to_cloud
  • lightning.intensity
   -31.3
   lightning.count
   1
   lightning.cloud_to_cloud
  • lightning.intensity
   -31.3
   lightning.count
   1
   lightning.cloud_to_cloud
  • lightning.intensity
   29.0
   lightning.count
   1
   lightning.cloud_to_cloud
  • lightning.intensity
   29.0
   lightning.count
   1
   lightning.cloud_to_cloud
  • lightning.intensity
   -49.5
   lightning.count
   1
   lightning.cloud_to_cloud
  • lightning.intensity
   -49.5
   lightning.count
   1
   lightning.cloud_to_cloud
  • lightning.intensity
   -6.7
   lightning.count
   1
   lightning.cloud_to_cloud
  • lightning.intensity
   -6.7
   lightning.count
   1
   lightning.cloud_to_cloud
  • lightning.intensity
   -34.5
   lightning.count
   1
   lightning.cloud_to_cloud
  • lightning.intensity
   -34.5
   lightning.count
   1
   lightning.cloud_to_cloud
  • lightning.intensity
   -21.2
   lightning.count
   1
   lightning.cloud_to_cloud
  • lightning.intensity
   -21.2
   lightning.count
   1
   lightning.cloud_to_cloud