SMHI

SMHI, Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut, är den svenska statliga myndighet som har som uppgift att framställa prognoser för väder, vind och vattentillgång. Redan 1873 började SMHI sin verksamhet. 1945 bildades SMHI i Stockholm. Sedan 1975 finns SMHI även i Norrköping med lokala kontor i Göteborg, Malmö, Stockholm (Arlanda) samt i Sundsvall.

SMHI skall bidra till sammhällsnytta, säkerhet och även delta i olika typer av forskningsprojekt som rör väder, vatten, klimat och miljöfrågor. Målet i forskningsarbetet är att uppfylla samhällets kunskapsbehov samt även förbättra det interna arbetet med nya metoder och verktyg.

SMHI är en myndighet under miljödepartementet och finanserias av anslag samt kommersiella uppdrag för företag och myndigheter.


Se vädret på Klart.se

Ansvarig utgivare: Sofia Olsson Olsén