Satellit över Mallorca, Menorca och Ibiza

  • lightning.intensity
   -70.31
   lightning.count
   1
   lightning.cloud_to_cloud
  • lightning.intensity
   -70.31
   lightning.count
   1
   lightning.cloud_to_cloud
  • lightning.intensity
   -14.54
   lightning.count
   1
   lightning.cloud_to_cloud
  • lightning.intensity
   -15.57
   lightning.count
   1
   lightning.cloud_to_cloud
  • lightning.intensity
   -25.32
   lightning.count
   1
   lightning.cloud_to_cloud
  • lightning.intensity
   -41.52
   lightning.count
   1
   lightning.cloud_to_cloud
  • lightning.intensity
   16.47
   lightning.count
   1
   lightning.cloud_to_cloud
  • lightning.intensity
   -209.94
   lightning.count
   1
   lightning.cloud_to_cloud
  • lightning.intensity
   -14.54
   lightning.count
   1
   lightning.cloud_to_cloud
  • lightning.intensity
   -15.57
   lightning.count
   1
   lightning.cloud_to_cloud
  • lightning.intensity
   -25.32
   lightning.count
   1
   lightning.cloud_to_cloud
  • lightning.intensity
   -41.52
   lightning.count
   1
   lightning.cloud_to_cloud
  • lightning.intensity
   16.47
   lightning.count
   1
   lightning.cloud_to_cloud
  • lightning.intensity
   -209.94
   lightning.count
   1
   lightning.cloud_to_cloud
  • lightning.intensity
   -18.01
   lightning.count
   1
   lightning.cloud_to_cloud
  • lightning.intensity
   -18.01
   lightning.count
   1
   lightning.cloud_to_cloud
  • lightning.intensity
   62.15
   lightning.count
   1
   lightning.cloud_to_cloud
  • lightning.intensity
   62.15
   lightning.count
   1
   lightning.cloud_to_cloud
  • lightning.intensity
   221.21
   lightning.count
   1
   lightning.cloud_to_cloud
  • lightning.intensity
   -227.59
   lightning.count
   1
   lightning.cloud_to_cloud
  • lightning.intensity
   221.21
   lightning.count
   1
   lightning.cloud_to_cloud
  • lightning.intensity
   -227.59
   lightning.count
   1
   lightning.cloud_to_cloud
  • lightning.intensity
   -20.17
   lightning.count
   1
   lightning.cloud_to_cloud
  • lightning.intensity
   -31.65
   lightning.count
   1
   lightning.cloud_to_cloud
  • lightning.intensity
   -20.17
   lightning.count
   1
   lightning.cloud_to_cloud
  • lightning.intensity
   -31.65
   lightning.count
   1
   lightning.cloud_to_cloud
  • lightning.intensity
   -69.09
   lightning.count
   1
   lightning.cloud_to_cloud
  • lightning.intensity
   21.48
   lightning.count
   1
   lightning.cloud_to_cloud
  • lightning.intensity
   -61.13
   lightning.count
   1
   lightning.cloud_to_cloud
  • lightning.intensity
   -26.24
   lightning.count
   1
   lightning.cloud_to_cloud
  • lightning.intensity
   164.43
   lightning.count
   1
   lightning.cloud_to_cloud
  • lightning.intensity
   -157.62
   lightning.count
   1
   lightning.cloud_to_cloud
  • lightning.intensity
   47.52
   lightning.count
   1
   lightning.cloud_to_cloud
  • lightning.intensity
   -12.74
   lightning.count
   1
   lightning.cloud_to_cloud
  • lightning.intensity
   -13.41
   lightning.count
   1
   lightning.cloud_to_cloud
  • lightning.intensity
   -162.72
   lightning.count
   1
   lightning.cloud_to_cloud
  • lightning.intensity
   -11.06
   lightning.count
   1
   lightning.cloud_to_cloud
  • lightning.intensity
   -12.97
   lightning.count
   1
   lightning.cloud_to_cloud
  • lightning.intensity
   308.02
   lightning.count
   1
   lightning.cloud_to_cloud
  • lightning.intensity
   -26.38
   lightning.count
   1
   lightning.cloud_to_cloud
  • lightning.intensity
   -12.03
   lightning.count
   1
   lightning.cloud_to_cloud
  • lightning.intensity
   -22.82
   lightning.count
   1
   lightning.cloud_to_cloud
  • lightning.intensity
   -16.08
   lightning.count
   1
   lightning.cloud_to_cloud
  • lightning.intensity
   -81.19
   lightning.count
   1
   lightning.cloud_to_cloud
  • lightning.intensity
   104.1
   lightning.count
   1
   lightning.cloud_to_cloud
  • lightning.intensity
   22.86
   lightning.count
   1
   lightning.cloud_to_cloud
  • lightning.intensity
   18.93
   lightning.count
   1
   lightning.cloud_to_cloud
  • lightning.intensity
   -181.75
   lightning.count
   1
   lightning.cloud_to_cloud
  • lightning.intensity
   -171.44
   lightning.count
   1
   lightning.cloud_to_cloud
  • lightning.intensity
   -19.27
   lightning.count
   1
   lightning.cloud_to_cloud
  • lightning.intensity
   -70.27
   lightning.count
   1
   lightning.cloud_to_cloud
  • lightning.intensity
   -189.13
   lightning.count
   1
   lightning.cloud_to_cloud
  • lightning.intensity
   -11.32
   lightning.count
   1
   lightning.cloud_to_cloud
  • lightning.intensity
   -22.59
   lightning.count
   1
   lightning.cloud_to_cloud
  • lightning.intensity
   -14.21
   lightning.count
   1
   lightning.cloud_to_cloud
  • lightning.intensity
   -84.27
   lightning.count
   1
   lightning.cloud_to_cloud
  • lightning.intensity
   -69.85
   lightning.count
   1
   lightning.cloud_to_cloud
  • lightning.intensity
   10.12
   lightning.count
   1
   lightning.cloud_to_cloud
  • lightning.intensity
   -15.04
   lightning.count
   1
   lightning.cloud_to_cloud
  • lightning.intensity
   -32.15
   lightning.count
   1
   lightning.cloud_to_cloud
  • lightning.intensity
   -20.06
   lightning.count
   1
   lightning.cloud_to_cloud
  • lightning.intensity
   100.46
   lightning.count
   1
   lightning.cloud_to_cloud
  • lightning.intensity
   -18.95
   lightning.count
   1
   lightning.cloud_to_cloud
  • lightning.intensity
   -34.43
   lightning.count
   1
   lightning.cloud_to_cloud
  • lightning.intensity
   -72.84
   lightning.count
   1
   lightning.cloud_to_cloud
  • lightning.intensity
   117.02
   lightning.count
   1
   lightning.cloud_to_cloud
  • lightning.intensity
   -9.18
   lightning.count
   1
   lightning.cloud_to_cloud
  • lightning.intensity
   19
   lightning.count
   1
   lightning.cloud_to_cloud
  • lightning.intensity
   -20.1
   lightning.count
   1
   lightning.cloud_to_cloud
  • lightning.intensity
   -17.87
   lightning.count
   1
   lightning.cloud_to_cloud
  • lightning.intensity
   -22.77
   lightning.count
   1
   lightning.cloud_to_cloud
  • lightning.intensity
   -41.84
   lightning.count
   1
   lightning.cloud_to_cloud
  • lightning.intensity
   218.43
   lightning.count
   1
   lightning.cloud_to_cloud
  • lightning.intensity
   -141.31
   lightning.count
   1
   lightning.cloud_to_cloud
  • lightning.intensity
   218.43
   lightning.count
   1
   lightning.cloud_to_cloud
  • lightning.intensity
   -141.31
   lightning.count
   1
   lightning.cloud_to_cloud
  • lightning.intensity
   -27.71
   lightning.count
   1
   lightning.cloud_to_cloud
  • lightning.intensity
   -27.71
   lightning.count
   1
   lightning.cloud_to_cloud
  • lightning.intensity
   43.42
   lightning.count
   1
   lightning.cloud_to_cloud
  • lightning.intensity
   43.42
   lightning.count
   1
   lightning.cloud_to_cloud
  • lightning.intensity
   -21.8
   lightning.count
   1
   lightning.cloud_to_cloud
  • lightning.intensity
   -64.95
   lightning.count
   1
   lightning.cloud_to_cloud
  • lightning.intensity
   -14.81
   lightning.count
   1
   lightning.cloud_to_cloud
  • lightning.intensity
   -53.8
   lightning.count
   1
   lightning.cloud_to_cloud
  • lightning.intensity
   -48.58
   lightning.count
   1
   lightning.cloud_to_cloud
  • lightning.intensity
   -21.8
   lightning.count
   1
   lightning.cloud_to_cloud
  • lightning.intensity
   -64.95
   lightning.count
   1
   lightning.cloud_to_cloud
  • lightning.intensity
   -14.81
   lightning.count
   1
   lightning.cloud_to_cloud
  • lightning.intensity
   -53.8
   lightning.count
   1
   lightning.cloud_to_cloud
  • lightning.intensity
   -48.58
   lightning.count
   1
   lightning.cloud_to_cloud
  • lightning.intensity
   -53.89
   lightning.count
   1
   lightning.cloud_to_cloud
  • lightning.intensity
   -20.72
   lightning.count
   1
   lightning.cloud_to_cloud
  • lightning.intensity
   -79.95
   lightning.count
   1
   lightning.cloud_to_cloud
  • lightning.intensity
   -53.89
   lightning.count
   1
   lightning.cloud_to_cloud
  • lightning.intensity
   -20.72
   lightning.count
   1
   lightning.cloud_to_cloud
  • lightning.intensity
   -79.95
   lightning.count
   1
   lightning.cloud_to_cloud
  • lightning.intensity
   -11.36
   lightning.count
   1
   lightning.cloud_to_cloud
  • lightning.intensity
   -16.35
   lightning.count
   1
   lightning.cloud_to_cloud
  • lightning.intensity
   -97.98
   lightning.count
   1
   lightning.cloud_to_cloud
  • lightning.intensity
   -11.36
   lightning.count
   1
   lightning.cloud_to_cloud
  • lightning.intensity
   -16.35
   lightning.count
   1
   lightning.cloud_to_cloud
  • lightning.intensity
   -97.98
   lightning.count
   1
   lightning.cloud_to_cloud
  • lightning.intensity
   -313.47
   lightning.count
   1
   lightning.cloud_to_cloud
  • lightning.intensity
   -313.47
   lightning.count
   1
   lightning.cloud_to_cloud
  • lightning.intensity
   -17.16
   lightning.count
   1
   lightning.cloud_to_cloud
  • lightning.intensity
   -15.66
   lightning.count
   1
   lightning.cloud_to_cloud
  • lightning.intensity
   -16.68
   lightning.count
   1
   lightning.cloud_to_cloud
  • lightning.intensity
   -83.26
   lightning.count
   1
   lightning.cloud_to_cloud
  • lightning.intensity
   -17.16
   lightning.count
   1
   lightning.cloud_to_cloud
  • lightning.intensity
   -15.66
   lightning.count
   1
   lightning.cloud_to_cloud
  • lightning.intensity
   -16.68
   lightning.count
   1
   lightning.cloud_to_cloud
  • lightning.intensity
   -83.26
   lightning.count
   1
   lightning.cloud_to_cloud
  • lightning.intensity
   155.43
   lightning.count
   1
   lightning.cloud_to_cloud
  • lightning.intensity
   -127.12
   lightning.count
   1
   lightning.cloud_to_cloud
  • lightning.intensity
   155.43
   lightning.count
   1
   lightning.cloud_to_cloud
  • lightning.intensity
   -127.12
   lightning.count
   1
   lightning.cloud_to_cloud
  • lightning.intensity
   54.26
   lightning.count
   1
   lightning.cloud_to_cloud
  • lightning.intensity
   54.26
   lightning.count
   1
   lightning.cloud_to_cloud
  • lightning.intensity
   -37.58
   lightning.count
   1
   lightning.cloud_to_cloud
  • lightning.intensity
   -37.58
   lightning.count
   1
   lightning.cloud_to_cloud
  • lightning.intensity
   83.38
   lightning.count
   1
   lightning.cloud_to_cloud
  • lightning.intensity
   83.38
   lightning.count
   1
   lightning.cloud_to_cloud
  • lightning.intensity
   -85.08
   lightning.count
   1
   lightning.cloud_to_cloud
  • lightning.intensity
   -85.08
   lightning.count
   1
   lightning.cloud_to_cloud
  • lightning.intensity
   -22.45
   lightning.count
   1
   lightning.cloud_to_cloud
  • lightning.intensity
   -74.61
   lightning.count
   1
   lightning.cloud_to_cloud
  • lightning.intensity
   -22.45
   lightning.count
   1
   lightning.cloud_to_cloud
  • lightning.intensity
   -74.61
   lightning.count
   1
   lightning.cloud_to_cloud

  Ansvarig utgivare: Sofia Olsson Olsén