När skörden tagit fart.

Blentarp, Skåne

Bilder då skörden börjat och man ser hösten närma sig.

Publicerad av Uno den 14 augusti 2012 08:51.

Ansvarig utgivare: Sofia Olsson Olsén